Packbridge-top
Contact Information
Address Östervångsplan 15, Landskrona, Sweden
Email erik@linclandskrona.se
Number +46 767-71 88 66
Associated categories
Academy, bodies and organizations -> City councils, Municipalities, Regional and Governmental organizations
Core activities -> Industrial Networks
Core activities -> Other Core activities
Quick Search
Core activities
Academy, bodies and organizations
Quick Search -> Clusters & Industrial Networks

LINCLinc har som övergripande mål att verka för tillväxt i Landskrona och i regionen, genom skapandet av nya arbetstillfällen. Nya arbetstillfällen kan skapas på tre sätt: Nyföretagande, att nya företag startas, växer och anställer. Nyetablering, att företag och organisationer startar verksamhet eller flyttar verksamhet till Landskrona. Tillväxt i befintliga företag Vidare skall Linc verka för att stärka/bevara konkurrenskraften i alla Landskronas företag.
Media Evolution City | Stora Varvsgatan 6a |SE-211 19 Malmö, Sweden | www.packbridge.se | info@packbridge.se | Phone +46 40 611 96 91 • Hitta hit